Έννοια της Τοπογραφίας

Τι είναι η Τοπογραφία:

Η τοπογραφία είναι η επιστήμη που στοχεύει στη μελέτη και ανάλυση του συνόλου των αρχών και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τη γραφική αναπαράσταση της επιφάνειας της γης, με τις μορφές και τις ιδιαιτερότητές της, φυσικές και τεχνητές.

Ομοίως, το σύνολο των λεπτομερειών και των χαρακτηριστικών που παρουσιάζει ένα έδαφος στη διαμόρφωση της επιφάνειάς του ή στο ανάγλυφό του είναι επίσης γνωστό ως τοπογραφία.

Η λέξη, ως τέτοια, προέρχεται από τον ελληνικό τόπο (τόπος), που σημαίνει «τόπος» και το επίθημα -γραφία, που σημαίνει «περιγραφή» ή «επεξεργασμένο».

Οι τοπογραφικές αναπαραστάσεις γίνονται σε επίπεδες επιφάνειες και περιορίζονται σε μικρές εκτάσεις γης, αφού η γεωδαισία είναι υπεύθυνη για τις μεγαλύτερες. Χρησιμοποιούν το σύστημα αναπαράστασης σχεδίασης διαστάσεων.

Ετικέτες:  Λέξεις Και Παροιμίες Επιστήμη Θρησκεία-Και-Πνευματικότητα