Ιδιότητες της ύλης

Οι ιδιότητες της ύλης είναι αυτές που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά όλων όσων έχουν μάζα και καταλαμβάνουν όγκο.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ποια είναι η ιδιότητα της ύλης, αφού βρίσκεται σε οτιδήποτε μας περιβάλλει, η ύλη είναι ό, τι καταλαμβάνει μια θέση σε έναν χώρο.

Οι ιδιότητες της ύλης μπορεί να είναι γενικές ή συγκεκριμένες. Οι γενικές ιδιότητες της ύλης είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε όλα τα σώματα, όπως:

  • Μάζα: ποσότητα ύλης που περιέχει ένα σώμα.
  • Όγκος ή έκταση: χώρος που καταλαμβάνει ένα σώμα.
  • Βάρος: η δύναμη που ασκεί η βαρύτητα στα σώματα.
  • Πορώδες: χώρος που υπάρχει μεταξύ των σωματιδίων.
  • Αδράνεια: χαρακτηριστικό που εμποδίζει την ύλη να κινείται χωρίς την παρέμβαση εξωτερικής δύναμης.
  • Αδιαπερατότητα: ιδιότητα που ένα σώμα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον χώρο ενός άλλου σώματος ταυτόχρονα.
  • Διαιρετότητα: η ικανότητα της ύλης να χωρίζεται σε μικρότερα μέρη.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ύλη και οι ιδιότητές της θα επηρεάζονται πάντα από τις βαρυτικές δυνάμεις του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται και από τη δύναμη έλξης μεταξύ των μορίων που τη συνθέτουν.

Οι συγκεκριμένες ιδιότητες της ύλης είναι τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν ένα σώμα από ένα άλλο και ομαδοποιούνται σε:

  • Φυσικές ιδιότητες: είναι εκείνες που καθορίζουν τη μετρήσιμη δομή του αντικειμένου, όπως μυρωδιά, υφή, γεύση, φυσική κατάσταση κ.λπ.
  • Χημικές ιδιότητες: αυτές είναι οι ιδιότητες που έχει κάθε ουσία σε σχέση με άλλες ουσίες με δυνατότητα δημιουργίας νέων όπως, για παράδειγμα, καυστότητα, οξείδωση, αντιδραστικότητα, ηλεκτρονική συγγένεια, μεταξύ άλλων.
Ετικέτες:  Θρησκεία-Και-Πνευματικότητα Τεχνολογία-Ηλεκτρονική Καινοτομία Εκφράσεις-Στα Αγγλικά