Έννοια της μεταλλουργικής βιομηχανίας

Τι είναι η μεταλλουργική βιομηχανία:

Η μεταλλουργική βιομηχανία είναι εκείνη όπου πραγματοποιούνται διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με το μετασχηματισμό και την επεξεργασία μετάλλων, με τις οποίες παράγεται ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς.

Οι υψικαμίνες και οι κυλιόμενοι μύλοι αποτελούν μέρος της μεταλλουργικής βιομηχανίας, που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για την παραγωγή εξαρτημάτων σιδήρου και χάλυβα, φύλλων αλουμινίου, εξαρτημάτων οχημάτων, πλοίων, σωλήνων, μεταξύ πολλών άλλων.

Η ανάπτυξη και η σταθερότητα της μεταλλουργικής βιομηχανίας έχει μεγάλη σημασία για την οικονομία μιας χώρας, καθώς συνδυάζει δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, όπως η εξόρυξη πρώτων υλών μέσω εξόρυξης και του δευτερογενούς τομέα, όπως οι διαδικασίες μετασχηματισμού αυτών στοιχεία.

Υπό αυτή την έννοια, η μεταλλουργική βιομηχανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόκτηση πρώτων υλών, δηλαδή μετάλλων, οι οποίες υπόκεινται σε διαφορετικές μεταλλουργικές διεργασίες ανάλογα με τις χημικές τους ιδιότητες και τα μεταλλεύματα που διαθέτουν. Τα μεταλλεύματα είναι στοιχεία από τα οποία μπορεί να εξαχθεί μέταλλο.

Υλικά που χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργική βιομηχανία

Στη μεταλλουργική βιομηχανία, χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι υλικών και μεταξύ των πιο χρησιμοποιημένων μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα:

  • Σιδηρούχα μέταλλα: σίδηρος, νικέλιο, χρώμιο, μεταξύ άλλων.
  • Μη σιδηρούχα μέταλλα: χαλκός, αλουμίνιο, ψευδάργυρος (και τα διάφορα κράματά του), μόλυβδος, ασήμι, χρυσός, μεταξύ άλλων.
  • Καρβίδια: βολφράμιο, ταντάλιο κ.λπ.
  • Πλαστικά υλικά: φαινολικές ρητίνες, ρητίνες αμιδίου, θερμοπλαστικές ρητίνες, πολυεστέρες αλκυνίων κ.λπ.
  • Άλλα υλικά: λιπαντικά, υαλοβάμβακα, αμίαντος, μεταξύ άλλων.

Διαδικασίες παραγωγής

Μεταξύ των διαδικασιών που πραγματοποιούνται για τη μετατροπή ενός μετάλλου σε ένα εξαιρετικά χρήσιμο προϊόν είναι οι ακόλουθες:

  • Ο διαχωρισμός του μετάλλου από το gangue.
  • Κράματα
  • Η διύλιση, δηλαδή η εξάλειψη των ακαθαρσιών.
  • Φυσικές λειτουργίες όπως: σύνθλιψη, λείανση, διήθηση, φυγοκέντρηση, μετάγγιση, απόσταξη, ξήρανση, μεταξύ άλλων.
  • Χημικές λειτουργίες: οξείδωση, υδρομεταλλουργία, έκπλυση, μεταξύ άλλων.

Ανάλογα με την περίπτωση μπορούν επίσης να αναφερθούν η τήξη, η διύλιση, η έλαση, η συγκόλληση, οι θερμοχημικές επεξεργασίες και οι διαδικασίες ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης. Μπορείτε ακόμη να διακρίνετε άλλους υποτομείς όπως, για παράδειγμα, τη βιομηχανία χάλυβα.

Αυτές οι διαδικασίες απαιτούν μια ανθεκτική και αποτελεσματική δομή και εξοπλισμό για να διατηρούνται σε βέλτιστες συνθήκες έναντι διαβρωτικών και διαβρωτικών μέσων που μπορούν να επηρεάσουν τα μέταλλα.

Ετικέτες:  Εκφράσεις-Στα Αγγλικά Λέξεις Και Παροιμίες Επιστήμη