Λειτουργία των μιτοχονδρίων

Στα ευκαρυωτικά κύτταρα, τα μιτοχόνδρια είναι οργανίδια των οποίων η κύρια λειτουργία είναι η σύνθεση της κυτταρικής ενέργειας που είναι απαραίτητη για τις μεταβολικές λειτουργίες των οργανισμών.

Στα μιτοχόνδρια, συγκεκριμένα στη μιτοχονδριακή μήτρα, πραγματοποιούνται τα περισσότερα από τα 4 βήματα της κυτταρικής αναπνοής. Αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι θα παράγει ΑΤΡ ή κυτταρική ενέργεια για την πραγματοποίηση μεταβολικών δραστηριοτήτων.

Οι λειτουργίες των μιτοχονδρίων στους οργανισμούς μπορούν να συνοψιστούν ως: παραγωγή ενέργειας, ρυθμιστής θερμοκρασίας, έλεγχος κυτταρικού κύκλου (απόπτωση), αποθήκευση ασβεστίου και ρύθμιση ορμονών φύλου.

Παραγωγή ενέργειας

Η παραγωγή ενέργειας είναι η πιο σημαντική λειτουργία των μιτοχονδρίων. Η ενέργεια με τη μορφή τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ) προκύπτει από την κυτταρική αναπνοή, η διαδικασία 4 βημάτων της οποίας συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό στα μιτοχόνδρια.

Κυτταρική αναπνοή

Η κυτταρική αναπνοή είναι όπου τα κύτταρα λαμβάνουν την πυρηνική ενέργεια που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των μεταβολικών τους λειτουργιών. Η κυτταρική αναπνοή αποτελείται από 4 στάδια:

  1. Γλυκόλυση: αυτό το βήμα συμβαίνει στο κυτταρόλυμα του κυττάρου αλλά είναι απαραίτητο καθώς θα παράγει γλυκόζη και τα 2 πυροσταφυλικά για τα ακόλουθα στάδια.
  2. Πυροσταφυλική οξείδωση: αυτή η διαδικασία συμβαίνει στη μιτοχονδριακή μήτρα και μετατρέπει το πυροσταφυλικό σε ακετυλο-CoA, ένα στοιχείο που θα ξεκινήσει την ακόλουθη διαδικασία.
  3. Κύκλος Krebs: γνωστός και ως κύκλος νιτρικού οξέος, χάρη σε αυτή τη διαδικασία θα συντεθούν και τα 24 από τα 38 θεωρητικά ATP που προκύπτουν από την κυτταρική αναπνοή. Ο κύκλος Krebs συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο στη μιτοχονδριακή μήτρα.
  4. Οξειδωτική φωσφορυλίωση: σε αυτό το βήμα, τα NADH και FADH2 που λαμβάνονται από τις προηγούμενες φάσεις θα μετατραπούν σε ΑΤΡ χάρη στην κίνηση των ηλεκτρονίων μέσω μιας σειράς πρωτεϊνών που είναι ενσωματωμένες στην εσωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων.

Θερμοστάτης

Τα μιτοχόνδρια παράγουν θερμότητα που διατηρεί και ρυθμίζει τη θερμοκρασία των ζωντανών οργανισμών, ιδιαίτερα των θηλαστικών.

Έλεγχος κυτταρικού κύκλου

Γνωστά ως απόπτωση, τα μιτοχόνδρια έχουν τη δύναμη να προγραμματίσουν ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία του κυτταρικού θανάτου. Με αυτόν τον τρόπο, ελέγχει την ανάπτυξη, την ανάπτυξη και το τέλος του κύκλου ζωής του κυττάρου, γνωστό και ως κυτταρικός κύκλος.

Αποθήκευση ασβεστίου

Τα μιτοχόνδρια ρυθμίζουν τη βιοχημεία των κυττάρων αποθηκεύοντας και ρυθμίζοντας την ποσότητα των ιόντων ασβεστίου. Αυτή η λειτουργία είναι σημαντική, καθώς βοηθά στη συστολή των μυών, στην απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών και στη διατήρηση της υγείας των οστών.

Ρύθμιση των ορμονών φύλου

Τα μιτοχόνδρια ρυθμίζουν την παραγωγή οιστρογόνων και τεστοστερόνης. Τα μιτοχόνδρια, έχοντας το δικό τους DNA (μιτοχονδριακό DNA), μπορούν να αντιγραφούν εάν το κύτταρο χρειάζεται περισσότερη ενέργεια και με τη σειρά του θα αναπαράγει ένα αντίγραφο των πληροφοριών των ορμονών φύλου που αναφέρονται κατά τη διαίρεση των κυττάρων τους.

Ετικέτες:  Τεχνολογία-Ηλεκτρονική Καινοτομία Θρησκεία-Και-Πνευματικότητα Λέξεις Και Παροιμίες