Έννοια της Esperanza

Τι είναι το Esperanza:

Η ελπίδα είναι μια αισιόδοξη κατάσταση πνεύματος στην οποία αυτό που θέλουμε ή φιλοδοξούμε φαίνεται εφικτό. Υπό αυτή την έννοια, η ελπίδα συνεπάγεται την ύπαρξη θετικών προσδοκιών που σχετίζονται με το ευνοϊκό και που αντιστοιχεί στις επιθυμίες μας.

Η ελπίδα είναι το αντίθετο της απελπισίας και, ως εκ τούτου, συχνά χρησιμεύει ως ηθικό πόδι για να μην πέσει σε αποθάρρυνση, ώστε να μην χάσει την ηρεμία ή να χάσει από το βλέμμα αυτό που θέλει να επιτύχει. Ως εκ τούτου, η ελπίδα τροφοδοτεί θετικά τις φιλοδοξίες μας.

Με τον ίδιο τρόπο, από πιο ρεαλιστική άποψη, η ελπίδα μπορεί να συνδεθεί με τη μάταιη ιδέα να πετύχουμε πράγματα ή να πραγματοποιήσουμε τις επιθυμίες μας, να αφήσουμε τα πάντα να περιμένουν και να ξεχάσουμε τη δράση, σαν να μπορούσαμε να επιτύχουμε τους στόχους μας χωρίς να παρέμβουμε για τους πραγματοποίηση ..

Ελπίδα στη μυθολογία

Η ελληνική μυθολογία εξηγεί την προέλευση της ελπίδας μέσω του μύθου του κουτιού της Πανδώρας. Σύμφωνα με την ιστορία, ο Δίας, αφού ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά για να τη δώσει στους άνδρες, εξαγριώθηκε και έδωσε στην Πανδώρα, τη σύζυγο του αδελφού του Προμηθέα, ένα κουτί όπου ήταν κλειδωμένα όλα τα κακά του κόσμου. Η Πανδώρα, με μια έμφυτη περιέργεια που ενστάλαξαν οι θεοί, άνοιξε το κουτί για να δει το περιεχόμενό του και όλα τα κακά απελευθερώθηκαν, αλλά το έκλεισε γρήγορα, αφήνοντας μέσα μόνο την Ελπίδα.

Προσδόκιμο ζωής

Ως προσδόκιμο ζωής ή προσδόκιμο ζωής, ονομάζεται ο μέσος χρόνος ζωής που έχει αφήσει ένα άτομο να ζήσει. Ως εκ τούτου, υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν τους πολίτες μιας χώρας, όπως η ποιότητα του φαρμάκου, η υγιεινή και οι πόλεμοι, μεταξύ άλλων. Με αυτή την έννοια, αναφέρεται μόνο σε άτομα που πεθαίνουν χωρίς βίαιο θάνατο. Για τα νεογέννητα, από την άλλη πλευρά, το προσδόκιμο ζωής συμπίπτει με τη μέση διάρκεια ζωής σε αυτόν τον πληθυσμό.

Ελπίδα στα Μαθηματικά

Στις μαθηματικές και στατιστικές επιστήμες, η ελπίδα είναι γνωστή ως η μέση τιμή μιας τυχαίας μεταβλητής. Ομοίως, μπορεί να ειπωθεί ότι η προσδοκία είναι η μέση τιμή μιας κατανομής πιθανότητας.

Ελπίδα στη θρησκεία

Στη χριστιανική θρησκεία, η ελπίδα είναι μία από τις τρεις θεολογικές αρετές που καθιερώνονται στη Βίβλο, μαζί με τη φιλανθρωπία και την πίστη, σύμφωνα με τις οποίες ο Θεός αναμένεται να δώσει τα αγαθά που έχει υποσχεθεί. Σύμφωνα με τον Άγιο Θωμά Ακινάτη, η ελπίδα είναι η αρετή που δίνει στον άνθρωπο την απόλυτη σιγουριά ότι θα πετύχει την αιώνια ζωή και τα μέσα για να την φτάσει με τη βοήθεια του Θεού.

Ετικέτες:  Λέξεις Και Παροιμίες Γενικός Εκφράσεις-Δημοφιλή