Η έννοια της οργανωτικής επικοινωνίας

Τι είναι η οργανωτική επικοινωνία:

Η οργανωτική επικοινωνία είναι το σύνολο των ενεργειών, διαδικασιών και εργασιών που πραγματοποιούνται για τη μετάδοση ή τη λήψη πληροφοριών μέσω διαφόρων μέσων, μεθόδων και τεχνικών εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της εταιρείας ή του οργανισμού.

Μέσω της οργανωτικής επικοινωνίας, δημιουργούνται στρατηγικές ανάπτυξης, παραγωγικότητας και εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη απόδοση από τους ανθρώπινους πόρους, οπότε ο σκοπός της σχετίζεται με τα επιτεύγματα, τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες μιας εταιρείας ή οργανισμού.

Με τη σειρά της, η οργανωτική επικοινωνία επιτρέπει στις εσωτερικές διαδικασίες εργασίας να αναπτυχθούν σωστά, υπάρχει ένα βέλτιστο εργασιακό περιβάλλον και επιτυγχάνονται οι προτεινόμενοι στόχοι.

Για την καθιέρωση της αποτελεσματικής και αποτελεσματικής διαχείρισης μιας εταιρείας ή οργανισμού, η επικοινωνία είναι ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο. Είναι ένα μέσο που επιτρέπει τη γνώση των επιτευγμάτων, το εύρος ή την επίλυση των δυσκολιών των ανθρώπων που εργάζονται σε διαφορετικά τμήματα μιας εταιρείας.

Τύποι οργανωτικής επικοινωνίας

Εσωτερική επικοινωνία

Μέσω της δομής της εταιρείας ή του οργανισμού, διευκολύνει τη διαδικασία επικοινωνίας για το προσωπικό προκειμένου:

 • Προωθήστε την επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού.
 • Διευκόλυνση της ένταξης μεταξύ προσωπικού και οργανισμού.
 • Ενίσχυση της συνοχής του προσωπικού.
 • Συμβολή και διευκόλυνση χώρων για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Εξωτερική επικοινωνία

Συνίσταται στο σχεδιασμό και τη μετάδοση πληροφοριών από την εταιρεία ή τον οργανισμό στο κοινό, την κοινότητα ή την κοινωνία, μέσω των διαφόρων διαύλων επικοινωνίας για τη διατήρηση εξωτερικών ή δημοσίων σχέσεων.

 • Δημοσιεύουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παράγονται στην εταιρεία μέσω διαφήμισης, δωρεών ή χορηγίας.
 • Οι σχέσεις με τα κυβερνητικά ιδρύματα διατηρούνται για την εκτέλεση πληρωμής φόρων και για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις νομικές ευθύνες που πρέπει να εκπληρωθούν.
 • Οι διοργανικές σχέσεις διατηρούνται προκειμένου να επισημοποιηθούν συμμαχίες, να αναπτυχθούν έργα ή στρατηγικές αγοράς.

Γραπτή επικοινωνία

Χαρακτηρίζεται από τη μετάδοση συγκεκριμένων και σαφών μηνυμάτων. Με τη σειρά του, παρέχει υποστήριξη στην εταιρεία επειδή υπάρχει αρχείο ή αναφορά αυτών που κοινοποιούνται. Μερικά παραδείγματα είναι εσωτερικά ενημερωτικά δελτία, κλήσεις, έρευνες ή μνημόνια.

Προφορική επικοινωνία

Αυτός ο τύπος επικοινωνίας χαρακτηρίζεται από την πιθανότητα οι πληροφορίες να μην είναι πλήρως κατανοητές και να δημιουργηθούν αμφιβολίες ή παρεξηγήσεις. Μπορεί να είναι επίσημη όταν υπάρχει μια συνάντηση, συνέλευση ή συνέδριο ή άτυπη, αν πρόκειται για περιστασιακή συνομιλία μεταξύ συναδέλφων.

Από την άλλη πλευρά, οι ειδοποιήσεις, οι τοιχογραφίες ή οι ταμπέλες αποτελούν μέρος της μη λεκτικής οργανωτικής επικοινωνίας.

Ροές επικοινωνίας

Κάτω επικοινωνία

Οι πληροφορίες μεταδίδονται από τις ανώτερες ιεραρχίες στους άλλους υφισταμένους. Είναι μέρος της οργανωτικής κουλτούρας των εταιρειών κεντρικής εξουσίας. Τα καθήκοντα ή οι υποχρεώσεις κοινοποιούνται σύμφωνα με τη σειρά των άλλων μονάδων και τις ευθύνες τους. Αυτή η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω αναφορών, μνημονίων, επιστολών, μεταξύ άλλων.

Ανοδική επικοινωνία

Οι πληροφορίες παρέχονται από τα χαμηλότερα επίπεδα ιεραρχίας ή από υφισταμένους, στις υψηλότερες υπηρεσίες ή προϊστάμενους. Αυτό είναι δυνατό όταν ληφθεί υπόψη η σημασία της επικοινωνίας που παρέχουν οι εργαζόμενοι ως μια μορφή ανατροφοδότησης σχετικά με το τι συμβαίνει στην εταιρεία. Αυτή η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, περιοδικών συναντήσεων, συνεντεύξεων, μεταξύ άλλων.

Οριζόντια ή διασταυρούμενη επικοινωνία

Είναι αυτό που καθιερώθηκε μεταξύ μελών που έχουν παρόμοια επίπεδα ιεραρχίας. Χαρακτηρίζεται από ταχύτερη μετάδοση πληροφοριών, συντονισμό δραστηριοτήτων, επίλυση προβλημάτων ή λήψη αποφάσεων σχετικά με ένα τμήμα. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται μέσω συναντήσεων, ομαδικής εργασίας, μέσω τηλεφώνου, μεταξύ άλλων.

Εμπόδια οργανωτικής επικοινωνίας

Πολλές εταιρείες οφείλουν τα επιτεύγματα, τα επιτεύγματα ή τις αποτυχίες τους στην οργανωτική επικοινωνία. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνούμε και να διαβιβάζουμε σαφείς και ακριβείς πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε όλους τους εργαζόμενους και που φτάνουν μέσω των διαφόρων διαύλων πληροφοριών.

Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα εμπόδια στη μετάδοση πληροφοριών που μπορεί να προέρχονται από τον αποστολέα, ένα μπερδεμένο μήνυμα, τον δέκτη ή την ανατροφοδότηση των πληροφοριών, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν διάφορα προβλήματα.

 • Μεταφέρετε συγκεχυμένες ή ανακριβείς πληροφορίες.
 • Παραμόρφωση του μηνύματος καθώς μεταδίδεται μέσω των διαφόρων διαύλων επικοινωνίας.
 • Απώλεια πληροφοριών από όσους τις επικοινωνούν.
 • Προσφέρετε άλλες ή περιττές πληροφορίες.
 • Εάν πρόκειται για άγραφο μήνυμα, το περιεχόμενό του μπορεί να παραμορφωθεί.
 • Αποτυχίες τεχνολογικών εργαλείων: εσωτερικά δίκτυα, καταρρεύσει συστήματα.
 • Εμπόδια στο διεθνές πλαίσιο λόγω εμποδίων όπως η γλώσσα ή οι πολιτιστικές εκφράσεις.

Η οργανωτική επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση μιας εταιρείας ή οργανισμού. Είναι μια συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών που επιτρέπει την ανάπτυξη μεθόδων ή την επίλυση της δραστηριότητας που πραγματοποιείται, την παροχή ενός ποιοτικού αγαθού ή υπηρεσίας.

Ετικέτες:  Τεχνολογία-Ηλεκτρονική Καινοτομία Εκφράσεις-Στα Αγγλικά Θρησκεία-Και-Πνευματικότητα