Έννοια της Αξιολογίας

Τι είναι η Αξιολογία:

Η Αξιολογία είναι ένας κλάδος της Φιλοσοφίας που μελετά τις αξίες. Η αξιολογία ισχύει και για άλλους τομείς όπως η Νομική και η Παιδαγωγική, στους οποίους εμφανίζονται αξιολογικά ζητήματα. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται οι όροι Φιλοσοφία αξιών και Θεωρία αξιών.

Αυτή η λέξη προέρχεται από τα γαλλικά αξιολογία, που σχηματίστηκε με τους ελληνικούς όρους ἄξιος ("άξιος", "πολύτιμος", "με αξία") και λόγος (λογότυπα, το οποίο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μεταφραστεί ως "μελέτη", "θεωρία", "πραγματεία").

Φιλοσοφική αξιολογία

Η Αξιολογία είναι μέρος της Φιλοσοφίας, εστιάζει στη μελέτη και ανάλυση της φύσης και των λειτουργιών των αξιών. Αν και η έννοια της αξιολογίας άρχισε να χρησιμοποιείται τον 20ό αιώνα, οι αξίες ήταν ήδη αντικείμενο μελέτης της Φιλοσοφίας μέσω συγγραφέων όπως ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και ο Καντ.

Ένα από τα κύρια θέματα της φιλοσοφικής αξιολογίας είναι η αντικειμενικότητα και η υποκειμενικότητα των αξιών. Σε αυτόν τον τομέα, μελετώνται επίσης οι λεγόμενες "αρνητικές τιμές", μερικές φορές σε αντίθεση με το νόημα.

Δείτε επίσης:

  • Αντικειμενικότητα
  • Υποκειμενικότητα

Νομική αξιολογία

Η νομική αξιολογία είναι η μελέτη των νομικών αξιών στη δημιουργία και εφαρμογή νομικών κανόνων. Είναι ένα από τα αντικείμενα μελέτης της Φιλοσοφίας του Δικαίου. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται άλλοι όροι όπως η Θεωρία του Δίκαιου Δικαίου ή η Θεωρία της Δικαιοσύνης, αναδεικνύοντας τη σημασία της αξίας της δικαιοσύνης σε αυτόν τον τομέα.

Οι διαφορετικές εκτιμήσεις που μπορούν να γίνουν γύρω από τις τιμές καθορίζουν τη σύνταξη, έγκριση, εφαρμογή ή κατάργηση νομικών ρυθμίσεων. Ένα παράδειγμα είναι η μελέτη της αξίας της ζωής και της αξιοπρέπειας σε σχέση με άλλες αξίες όπως η δικαιοσύνη, η ευθύνη και η ελευθερία σε θέματα που σχετίζονται με τη θανατική ποινή ή τη ισόβια κάθειρξη.

Εκπαιδευτική αξιολογία

Η αξιολογία στην εκπαίδευση είναι η μελέτη των αξιών από παιδαγωγική άποψη. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους αξιών, όπως αυτές ηθικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και αισθητικής φύσης.

Η μελέτη των αξιών έχει μεγάλη σημασία σε αυτόν τον τομέα, καθώς θεωρείται ότι οι αξίες, ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά στην ανάπτυξη του ανθρώπου, μπορούν να μάθουν, όχι μόνο ως ένα καθιερωμένο σύστημα κανόνων, αλλά και από μια κριτική άποψη.

Ετικέτες:  Λέξεις Και Παροιμίες Γενικός Εκφράσεις-Στα Αγγλικά